Giấy vệ sinh Lency

Giấy vệ sinh Lency không lõi 10 cuộn 3 lớp
Giấy vệ sinh Lency không lõi 10 cuộn 3 lớp
Chất liệu: 100% bột giấy
Định lượng: 17 ± 1 g/m²
Số cuộn : 10 cuộn không lõi
Số lớp : 3 lớp
Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất
58.000đ
Giấy vệ sinh Lency có lõi 15 cuộn 3 lớp
Giấy vệ sinh Lency có lõi 15 cuộn 3 lớp
Chất liệu: 100% bột giấy
Định lượng: 17 ± 1 g/m²
Số cuộn : 15 cuộn có lõi
Số lớp : 3 lớp
Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất
78.000đ
Giấy vệ sinh Lency 10 cuộn 3 lớp
Giấy vệ sinh Lency 10 cuộn 3 lớp
Chất liệu: 100% bột giấy nhập khẩu
Định lượng: 15 ± 2 g/m²
Số cuộn : 10 cuộn có lõi
Số lớp : 3 lớp
Hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất
58.000đ
Giấy vệ sinh Lency 12 cuộn 2 lớp
Giấy vệ sinh Lency 12 cuộn 2 lớp
Chất liệu: 100% bột giấy nhập khẩu
Định lượng: 17 ± 2 g/m²
Số cuộn : 12 cuộn có lõi
Số lớp : 2 lớp
Hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất
42.000đ